Bezpieczna instalacja elektryczna w łazience

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Budując dom lub planując remont, nie każdy zdaje sobie sprawę, jak skomplikowane jest przygotowanie instalacji elektrycznej. Dotyczy to szczególnie newralgicznych pomieszczeń, w których występuje realne zagrożenie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek. Instalacja elektryczna w łazienkach jest na tyle problematyczna, w przypadku nieprawidłowej instalacji, że prawo budowlane traktuje to pomieszczenie z wyjątkową dokładnością.

instalacja elektryczna w łazience

Ingerując w instalację w łazience, należy pamiętać o kilku kwestiach, takich jak:

  • rozmieszczenie gniazdek w łazience nie jest przypadkowe,
  • włącznik światła w łazience zawsze znajduje się poza pomieszczeniem,
  • osprzęt instalacji elektrycznej w łazience musi spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa,
  • obwód elektryczny w łazience jest dla niej zarezerwowany,
  • prawo budowlane przewiduje liczne restrykcje dla budowy instalacji elektrycznych w łazienkach.

Jak wynika z powyższych punktów, jeśli ktoś zamierza przeprowadzić remont łazienki uwzględniający ingerencję w instalację elektryczną, trzeba najpierw zapoznać się z odpowiednimi schematami i przepisami, aby sprawdzić, czy planowane prace będą z nimi zgodne. Instalacja elektryczna w łazienkach schemat jest możliwa do zabudowania tylko wtedy, gdy dobrze zna się Warunki Techniczne. Jako że mamy duże doświadczenie w branży elektrycznej świadczymy usługi elektryczne na najwyższym poziomie i zapewniamy pełną zgodność z aktualnie przyjętymi normami.

Instalacje elektryczne w łazienkach – norma

W codziennej pracy dopasowujemy się do wymogów polskiego prawa zdefiniowanych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Polskim Normach. Warunki Techniczne to rozporządzenie z 2002 roku, które wraz z kolejnymi nowelizacjami jest aktualnie podstawą prawa budowlanego. To właśnie w tym rozporządzeniu określane są wymagania, między innymi tego, w jaki sposób budować instalacje elektryczne w budynkach.

Dlaczego należy przestrzegać prawa podczas budowy instalacji elektrycznej?

Przestrzeganie Norm jest bardzo istotne, gdyż są one opracowane tak, by minimalizować ryzyko wystąpienia porażenia prądem, co w przypadku pomieszczenia takiego jak łazienka jest bardzo prawdopodobne, gdy nie dostosuje się do przepisów. Ryzyko jest związane z dużą ilością wilgoci w łazience, która wraz z wadliwą instalacją elektryczną tworzy niezwykle niebezpieczne połączenie. Warto też pamiętać, że zgodność budynku z prawem budowlanym jest kluczowa w kontekście ewentualnego ubezpieczenia domu i wypłaty odszkodowania.

Świadcząc kompleksowe usługi elektryczne, których zakres znajduje się na stronie głównej serwisu, przeprowadzamy między innymi pomiary elektryczne we Wrocławiu związane z zapewnieniem ochrony przeciwporażeniowej, a także dostosowujemy łazienki do wymogów, montując wyłączniki różnicowo prądowe w obwodach łazienkowych.

Strefy w łazience – co to?

Według Warunków Technicznych łazienka podzielona jest na strefy. To według nich można rozplanowywać rozmieszczenie kontaktów oraz całych obwodów elektrycznych. Wytyczne dotyczą między innymi odległości kabli i kontaktów od okien lub drzwi, a także dokładnego umieszczenia kontaktów. Ponadto określają stopień zabezpieczenia kontaktów, które mogą być użyte w łazienkach.