Czy elektronarzędzia zasilane bateriami podlegają okresowym przeglądom?

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Elektronarzędzia zasilane bateriami – przegląd elektronarzędzi – zgodnie z instrukcją obsługi muszą być nie tylko eksploatowane, ale także sprawdzane w zgodności z obowiązującymi normami oraz wytycznymi dołączonymi do urządzenia, nałożonymi przez producenta lub pracodawcę. Czynności sprawdzające powinien wykonać elektryk z uprawnieniami, który wystawi odpowiedni protokół badania elektronarzędzi.

Elektronarzędzia zasilane bateriami- czy podlegają okresowym kontrolom?

Elektronarzędzia zasilane bateriami powinny być sprawdzane podczas rutynowych przeglądów zgodnie z przepisami oraz zaleceniami nałożonymi przez danego producenta lub pracodawcę. Natomiast elektronarzędzia zasilane napięciem sieciowym bez względu na klasę ochronności należą do grupy urządzeń wobec których stosuje się dodatkowe obostrzenia i ochronę w przypadku wystąpienia możliwości porażenia prądem. W trakcie tego typu działań należy ustalić warunki środowiskowe pracy oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też Przegląd Elektronarzędzi ( Wrocław ) powinien rozpocząć się od ustalenia warunków sprzyjającym tego typu niebezpieczeństwom, takim jak wilgoć czy wysoka temperatura.

Badania elektronarzędzi obejmować zakres danych czynności, takich jak:

  • oględziny zewnętrzne,
  • oględziny wewnętrzne,
  • sprawdzenie prawidłowości biegu jałowego,
  • pomiar izolacji,
  • pomiar obwodu ochronnego.

Podczas oględzin należy sprawdzić, czy elektronarzędzia zasilane bateriami są kompletne i mają czytelne tabliczki, wtyczka nie jest uszkodzona a elementy obudowy i rękojeści nie są uszkodzone oraz czy nie ew. wycieków.

Badanie elektronarzędzi- co ile należy je wykonywać?

Badanie elektronarzędzi zasilanych napięciem sieciowym powinno być wykonywane w określonym czasie. Dzielą się one na trzy kategorie, które określają jednocześnie czas konieczności przeprowadzania przeglądów. Są to:

  • I Kategoria -obejmuje narzędzia eksploatowane dorywczo w ciągu zmiany i zwracane do magazynu – badania co 6 miesięcy,
  • II Kategoria -obejmuje częstą eksploatację, niezwróconą- badanie co 4 miesiące,
  • III Kategoria -obejmuje ciągłą eksploatację na kilku zmianach- badania co 2 miesiące,

oraz po każdej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo, takiej jak np. upadek, uszkodzenie lub wilgoć.

Pomiary a protokół badania elektronarzędzi

Pomiar elektronarzędzi to bardzo istotna kwestia, bowiem za bezpieczeństwo i sprawność tego typu urządzeń w pełni odpowiadają właściciele. Dlatego też w instrukcjach miejsce powinny znaleźć także określone terminy oraz zakres badań i pomiarów elektrycznych. Po wykonaniu koniecznych czynności w przypadku badań okresowych, po zakończeniu należy sporządzić odpowiedni protokół badania elektronarzędzi. Urządzenie takie można dopuścić do dalszej eksploatacji, jeżeli wszystkie czynności przeprowadzone na nim dadzą wynik pozytywny.