Instalacja odgromowa – piorunochrony we Wrocławiu

Autor Mateusz_Waygart

Wyładowania atmosferyczne oprócz szkód spowodowanych pożarem, uszkodzeniami mechanicznymi obiektów budowlanych i urządzeń mogą być przyczyną porażenia elektrycznego człowieka. Rażenie takie występuje w momencie bezpośredniego uderzenia pioruna w człowieka bądź na skutek uszkodzenia izolacji urządzeń elektrycznych w wyniku przepięć powstających przy wyładowaniu atmosferycznym. Energia wyładowania atmosferycznego pomimo olbrzymich wartości prądów i napięć jest niewielka ze względu na bardzo krótki czas trwania pioruna wynoszący stutysięczne części sekundy. Działanie cieplne wyładowania atmosferycznego zależy od natężenia prądu wyładowania , czasu jego przepływu oraz rezystancji drogi jego przepływu. Duże zagrożenie przy przepływie prądu wyładowania elektrycznego niesie często brak konserwacji instalacji odgromowej zapewniającej dobry styk wszystkich elementów wiodących prąd wyładowczy. Regularne przeglądy i konserwacja instalacji odgromowej eliminują zjawisko „ złych – słabych styków” połączeń instalacji odgromowej, na których następuje wydzielanie się dużych ilości ciepła lub iskrzenie grożące wybuchem lub pożarem, jeżeli w pobliżu znajdują się materiały łatwo palne. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wyładowaniom piorunowym towarzyszą temperatury rzędu 6000-10000 °C, przy których pomimo bardzo krótkiego czasu trwania wyładowania, może dojść do zapalenia każdego materiału. Działania mechaniczne piorunów mogą spowodować uszkodzenia kominów czy ścian budynków. Wyładowanie atmosferyczne powodujące przepływ prądu przez obiekt źle uziemiony może spowodować w pobliżu chronionego obiektu niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia krokowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom tych zjawisk stosuje się ochronę odgromową. Zadaniem środków ochrony odgromowej nazywanych instalacją odgromową jest bezpieczne odprowadzenie do ziemi ładunku elektrycznego pioruna. Poniżej przedstawiono przykładową instalację odgromową. Podstawowymi elementami tej instalacji są: zwód, przewód odprowadzający, przewód uziomowy i uziom.

 1. Zwód
  – jest to najwyżej zabudowana część instalacji odgromowej, której zadaniem jest przejęcie ładunku elektrycznego pioruna. W praktyce występują zwody pionowe umieszczone na dachach chronionych budynków lub obok tych budynków oraz zwody poziomo mocowane bezpośrednio na dachu budynku lub zawieszone nad budynkiem
 2. Przewód odprowadzający, przewód uziemiający
  – są to elementy łączące zwód z uziomem, służą do odprowadzania ładunku elektrycznego pioruna ze zwodu do uziomu
 3. Uziomy
  – pionowe składające się z jednego lub kilku elementów metalowych, najczęściej są to tzw. szpilki uziomowe choć mogą to być również kształtowniki, rury lub pręty – poziome, tzw. otokowe, które stanowią zamknięty obwód wykonany z materiału przewodzącego: taśma, drut ułożone dookoła chronionego budynku

instalacja odgromowa wrocław

W myśl obowiązujących przepisów – zgodnie z normą PN-EN 62305-2 Ochrona Odgromowa, w instalację odgromową powinno się przede wszystkim wyposażać budynki:

 1. mieszkalne o rozproszonej zabudowie, wysokości powyżej 15 m i powierzchni większej niż 500 m ²,
 2. mieszkalne, gdzie występuje duże ryzyko występowania zjawisk wyładowań atmosferycznych,
 3. wszystkie wykonane z materiałów łatwopalnych, np. drewniana.

Dodaj komentarz