Jak sprawdzić czy budynek ma prawidłowe uziemienie?

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Dom jest ostoją bezpieczeństwa. Ale sam budynek również jest zagrożony. Jednym z niebezpieczeństw jest ryzyko trafienia piorunem. W takim przypadku instalacja elektryczna i wnętrze domu może ulec zniszczeniu. Dlatego stosuje się uziemienie budynku. Pozwala na uchronienie obiektu przed wyładowaniami elektrycznymi. Jednak nie każdy wie, że warto co pewien czas sprawdzać, w jakim stanie jest instalacja odgromowa. Pozwoli to nie tylko na skuteczną ochronę, ale będzie zgodne z przepisami prawa budowlanego, wytycznymi straży pożarnej oraz zakładu ubezpieczeniowego ubezpieczeniowej.

Pomiar rezystancji uziemienia – kto może tego dokonać?

Nie każdy laik potrafi wykonać pomiary uziomów. Nawet jeśli zdarzyło się komuś skończyć technikum, to może nie mieć aktualnej wiedzy. Pomiary elektryczne Wrocław to usługi polegające na sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji elektrycznej  i odgromowej, obejmują wiele zagadnień i wymagają specjalistycznych umiejętności. W takim wypadku warto zaufać fachowcom. Potrafią oni wykonać pomiary uziemienia z dużą dokładnością. Dysponują bardzo czułymi miernikami z certyfikacją. Dzięki temu można zbadać uziomy nawet na bardzo niskich zakresach i wykryć ewentualne nieprawidłowości. Wartość rezystancji uziemienia – od tych wyników zależy często życie i zdrowie mieszkańców budynku. Najczęściej przeprowadza się 5-letnie badania okresowe, w których uziom pełni ważną rolę. Aby przeprowadzić to badanie, warto skontaktować się z firmą, która może przeprowadzić ocenę techniczną i sprawdzić wszystkie urządzenia elektryczne.

Profesjonalne usługi elektryczne Wrocław – jak to wygląda od kuchni?

Sprawa jest bardzo prosta. Można zamówić darmową konsultację telefoniczną i poprosić o Pomiar Rezystancji Uziemienia – Wrocław. Po uzgodnieniu ceny i zakresu usług można zaprosić fachowca do domu. Elektrycy sprawdzają instalację według procedur i standardów określonych w prawie budowlanym oraz aktualnie obowiązujących normach. Sprawdzają, czy uziemienie posiada właściwy poziom rezystancji. W przypadku nieprawidłowych wartości potrafią szybko zlokalizować miejsce, w którym doszło do potencjalnego uszkodzenia instalacji. Jednym z popularniejszych rozwiązań stosowanych przez firmy elektryczne jest uziemienie szpilkowe. Polega na pionowym ustawieniu przewodu w zabudowie domu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie stosowane podczas remontów i w przypadku obiektów o dużej powierzchni. Uziom szpilkowy jest bardzo prosty w instalacji i wymaga znacznie mniej czasu w stosunku do innych rozwiązań. Doskonale sprawdza się system rozgałęzionych i elastycznych odgromników, które można dostosować do różnych rodzajów gruntu. W tym przypadku każda szpilka uziemiająca jest oddalona od drugiej o odległość 1/2 metra, co zwiększa parametry rezystancji całego obiektu. Montaż uziomów Wrocław, tel. 513185508.