Kiedy należy wykonywać pomiary elektryczne?

Autor Mateusz_Waygart

Pomiary elektryczne należy wykonywać ze względu na:

  • bezpieczeństwo osób użytkujących instalacje elektryczne: mieszkaniowe, przemysłowe oraz wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne podlegające takim badaniom
  • bezpieczeństwo p.pożarowe mające na celu zabezpieczenie użytkowanego mienia i nieruchomości

Nie zagłębiając się w normy i przepisy które zostaną podane na końcu w pomiarach elektrycznych chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo w codziennym życiu.

Jeżeli instalacja elektryczna w domu, w pracy czy jakimś innym miejscu, np. pralni samoobsługowej jest sprawna to w razie uszkodzenia, np. kabla zasilającego od pralki zamontowane zabezpieczenia powinny uchronić nas przed porażeniem prądem elektrycznym co w określonych warunkach może mieć opłakane skutki łącznie ze śmiercią osoby porażonej.
Czy można sprawdzić, czy w opisanym przypadku zabezpieczenia zadziałają prawidłowo. Tak. W jaki sposób ? Wykonując podstawowe badanie ochrony przeciwporażeniowej – pomiar pętli zwarcia, które wykonane prawidłowo obrazuje nam stan techniczny instalacji oraz prawidłowość dobranych zabezpieczeń. Poza świadomością, że wszystko jest sprawne trzeba pamiętać również o tym, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego naszej nieruchomości, np. pożar zakład ubezpieczeniowy – bądźcie tego pewni poprosi o aktualne badania instalacji elektrycznej w tym pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów. Jest to kolejne z badań jakie wykonuje elektryk podczas badań i również jest ściśle związane z ochroną przeciwporażeniową do której należy kolejny element -wyłącznik różnicowoprądowy. Urządzenie powszechnie dostępne i montowane w naszych domach i zakładach, którego zadanie jest równie istotne w zakresie ochrony przed porażeniem jak i ochrony p.pożarowej. Urządzenia są tylko urządzeniami i mają prawo się zepsuć, czasami nowe urządzenie wyjęte z pudełka okazuje się być wadliwe. Dlatego tak istotną sprawą jest sprawdzenie, czy jest ono sprawne. W pewnym zakresie, możemy zrobić to samodzielnie – naciskając przycisk TEST na urządzeniu. Spowoduje to symulację uszkodzenia w instalacji i prawidłowym objawem będzie wyłączenie zasilania przez aparat. Szczegółowego sprawdzenia dokona elektryk posiadający odpowiednie urządzenia pomiarowe i wiedzę co jest gwarancją naszego bezpieczeństwa.

Opisane tutaj metody pomiarowe są podstawowymi badaniami wykonywanymi w instalacjach mieszkaniowych, przemysłowych ich wykonanie regulują:

  • Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.02.75.690).
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999,(Dz.U. 1999, Nr 74, poz. 836).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492].
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
    wykonywania robót budowlanych [Dz.U.03.47.401].