Konserwacja elektryczna czyli jak zadbać o instalację elektryczną

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Prawidłowe użytkowanie instalacji elektrycznych

Utrzymanie instalacji elektrycznej w pełnej sprawności wpływa na jej niezawodną pracę, wydłuża jej trwałość oraz ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ją użytkujących. Aby móc spełnić te wymagania w pierwszej kolejności należy okresowo przeprowadzać kontrole stanu instalacji elektrycznych, w tym wykonywać oględziny i okresowe pomiary elektryczne. Kolejnym krokiem dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnej pracy instalacji jest jej odpowiednia konserwacja. Równie ważną kwestią pozostaje przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi wszelkich urządzeń i aparatów elektrycznych, które wchodzą w skład instalacji. Pominięcie jednego z wymienionych wyżej kryteriów może doprowadzić do niesprawności instalacji elektrycznej, zmniejszenia jej niezawodności czego efektem może być potencjalne ryzyko niebezpieczeństwa dla osób i mienia.

Konserwacja elektryczna

konserwacja instalacji elektrycznejPodstawowym celem wykonywania konserwacji jest zapewnienie pełnej użyteczności instalacji elektrycznych według określonych norm i zasad. Najczęściej polega to na ustaleniu i przeprowadzeniu określonego zakresu czynności konserwacyjnych wykonywanych cyklicznie przy uwzględnieniu rzeczywistego stanu technicznego instalacji elektrycznej. Prawidłowa obsługa techniczna ma ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy urządzeń i instalacji zmniejszając ryzyko powstania nieprzewidzianej awarii. Można to osiągnąć poprzez odpowiednio wczesną wymianę uszkodzonych elementów oraz prawidłową obsługę . Na utrzymanie dobrego stanu technicznego składają się czynności o mniejszym zakresie prac np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się w procesie normalnej eksploatacji, które można określić jako przegląd elektryczny. Do czynności o większym zakresie należy wymiana podzespołów instalacji elektrycznej, próby i pomiary elektryczne. Wrocław – to tutaj możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie konserwacji elektrycznej: wykonamy oględziny, czyszczenie, sprawdzimy połączenia śrubowe zainstalowanych aparatów i pozostałych elementów zasilająco rozdzielczych, wymienimy zużyte.

Kilka zasad prawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, prawidłową dbałość o instalację elektryczną można sprowadzić do kilku podstawowych zasad:
1) Przeprowadzać kontrole stanu instalacji poprzez oględziny i przewidziane przepisami okresowe pomiary elektryczne. Kontrolę powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
2) Należy na bieżąco wykonywać naprawy wszelkich zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości pracy instalacji elektrycznej.
3) Przeprowadzać cykliczną i okresową konserwację instalacji elektrycznej. Tak samo jak w przypadku wykonania kontroli – konserwację winien dokonać elektryk z uprawnieniami.
4) Urządzenia i elementy wchodzące w skład instalacji elektrycznej należy użytkować zgodnie z instrukcjami obsługi.
5) Należy zapobiegać powstawaniu awarii elektrycznych w instalacjach wynikających z uszkodzeń mechanicznych oraz przeciążeń instalacji ponad moc przyłączeniową.
6) Wyłączać urządzenia elektryczne, których praca nie jest konieczna, np. wyłączać obwody zasilające niepotrzebne źródła światła.

Dodaj komentarz