Naprawa instalacji elektrycznej

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Naprawę uszkodzeń instalacji elektrycznej powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Uszkodzenia w instalacji elektrycznej powodują zazwyczaj przerwę w dopływie energii elektrycznej na skutek przerwy lub zwarcia w instalacji. Znalezienie miejsca uszkodzenia jest dość trudne i wymaga zbadania poszczególnych obwodów przez elektryka za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych – wykonania pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru pętli zwarciowej czy sprawdzenia wyłączników różnicowoprądowych.

instalacja elektryczna wrocław naprawajak naprawić instalację elektryczną

Przerwa w instalacji może powstać przez niedbałe wykonanie połączeń w gniazdach, puszkach łączeniowych i przelotowych, łącznikach itp. Takie przerwy są trudne do wykrycia. Znacznie łatwiej spostrzeże się przerwę spowodowaną przez uszkodzenie mechaniczne – przewiercony przewód. Zwarcie w przewodzie ułożonym pod tynkiem często można poznać po śladach przebicia i opalenia. Jeżeli podczas uszkodzenia – przewiercenie przewodu, żyły nie zostały uszkodzone należy usunąć odcinek uszkodzonej izolacji i zaizolować żyłę taśmą izolacyjną. W tym celu należy wyłączyć uszkodzony obwód spod napięcia . Następnie należy zabezpieczyć obwód przed przypadkowym włączeniem pod napięcie. Naprawa przewierconych przewodów z przerwanymi żyłami można wykonać za pomocą mufki : elementów łączeniowych poszczególnych żył przewodów z wykonaniem ich nowej izolacji . Uszkodzonych przewodów urządzeń tj. lodówki, pralki, płyty indukcyjne nie wykonuje się tylko wymienia je na nowe. Naprawianie przewodów przy odbiornikach jest częstym powodem porażeń elektrycznych. Wszelkie naprawy powinny być przekazane do realizacji – właściwej diagnozy problemu i likwidacji uszkodzenia przez wykwalifikowanego elektryka.

Podstawową przyczyną porażeń prądem elektrycznym jest niedocenianie i lekceważenie niebezpieczeństwa wynikającego z samodzielnej, prowizorycznej naprawy instalacji będących pod napięciem, z czego główne źródło stanowią:

 1. wystawanie niezaizolowanych przewodów i ich łączeń z puszek rozdzielczych, gniazdek wtykowych
 2. stykanie się niezaizolowanych przewodów
 3. uszkodzona izolacja ze ścianami, metalowymi elementami urządzeń elektrycznych
 4. zły stan lub brak uziemień – „ zerowania” ochronnego
 5. brak obudów i osłon części znajdujących się pod napięciem: gniazda, włączniki światła, tablice bezpiecznikowe, braki zaślepek w puszkach rozdzielczych
 6. brak wykonywania okresowych przeglądów i pomiarów elektrycznych
 7. nadmierne obciążanie instalacji elektrycznych w szczególności tych jednofazowych
 8. naprawianie instalacji elektrycznych pod napięciem
 9. wymiana przepalonych wkładek bezpieczników topikowych przy włączonych odbiornikach
 10. naprawa instalacji narzędziami do tego nieprzystosowanymi

oraz wiele innych tutaj niewymienionych…

Jako lokalna firma świadcząca usługi elektryczne we Wrocławiu zapewniamy Państwu pomoc w nagłych wypadkach spowodowanych awarią w instalacji elektrycznej, w tym:

 • naprawa uszkodzonych, przewierconych przewodów i kabli
 • naprawa spalonych puszek łączeniowych, gniazdek i włączników światła
 • naprawa spalonych tablic bezpiecznikowych

Realizujemy naprawy terminowe i nagłe w ramach pogotowia elektrycznego.
Zapraszamy do współpracy: tel. 513 185 508

Dodaj komentarz