oświadczenie o stanie technicznym instalacji tauron
Wystawiamy zaświadczenia do Tauron OST i ZI w ramach odbioru instalacji elektrycznej na potrzeby podpisania umowy z zakładem energetycznym.

W ramach świadczonych usług elektrycznych we Wrocławiu wykonujemy również odbiory nowych instalacji elektrycznych: domy, mieszkania, zakłady przemysłowe gdzie jest już podłączone zasilanie. Zakresem takiego odbioru są okresowe pomiary elektryczne w myśl art. 62 Prawo Budowlane.

Oświadczenie o stanie technicznym instalacji OST Tauron będzie wymagane przez zakład energetyczny w momencie podpisywania umowy na dostawę energii elektrycznej w lokalu gdzie zaprzestano dostaw prądu.

Powodów może być kilka, najczęstszymi są:
• brak terminowej płatności rachunków za energię elektryczną i rozwiązanie umowy,
• nielegalny pobór energii elektrycznej,
• brak istniejącej umowy w danej lokalizacji (mieszkanie, lokalu usługowy).

Zgłoszenie gotowości instalacji do załączenia ZI Tauron będzie wymagane również w momencie zawierania umowy, jednakże najczęściej jego wystawienie dotyczy nowych instalacji odbiorczych w miejscu, gdzie do tej pory nie była zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej, najczęściej:
• zgłoszenie gotowości nowo wykonanej instalacji elektrycznej,
• zgłoszenie instalacji tymczasowej – podłączenie, montaż rozdzielnicy budowlanej na okres budowy,
• zakończenie budowy domu i zmiana taryfy.

Procedura sprawdzenia instalacji elektrycznej do Tauron jest podzielona na dwa podstawowe etapy. Pierwszy etap to:
• oględziny wizualne, które warunkują dalsze czynności odbiorcze,
• pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów.

odbiór instalacji elektrycznej we wrocławiu

Powyższe czynności są podstawą do podpisania umowy i załączenia instalacji pod napięcie.
W kolejnym etapie po podpisaniu umowy i załączeniu instalacji pod napięcie przez zakład energetyczny należy obligatoryjnie, zgodnie z otrzymanymi od elektryka zaleceniami wykonać właściwe okresowe pomiary elektryczne w pełnym zakresie.
Wystawienie zaświadczenia OST i ZI jest możliwe jedynie przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami dozorowymi i jest podstawą do zawarcia umowy z Tauron.
Powyższe czynności – zaświadczenie o stanie instalacji elektrycznej do Tauron nie jest okresowym przeglądem elektrycznym w rozumieniu art. 62 Prawo Budowlane

Elektryk Wrocław, tel. 513 185 508, email: elektrykwroclaw@wp.pl – zapraszamy do kontaktu.