Okresowy przegląd elektronarzędzi

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Warunki środowiska pracy i wymagania ochrony przeciwporażeniowej

W trakcie kontroli ręcznych narzędzi elektrycznych należy ustalić warunki środowiska pracy kontrolowanych urządzeń oraz wymagania ochrony przeciwporażeniowej, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i niezawodności użytkowania. Elektronarzędzia należą do grupy urządzeń elektrycznych w stosunku do których stosuje się obostrzoną ochronę w przypadku istnienia szczególnego niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Kontrola elektronarzędzi powinna rozpocząć się od ustalenia czy warunki, w których jest eksploatowane dane narzędzie wpływa na zwiększenie niebezpieczeństwa porażeniem. Jeżeli w miejscu użytkowania występuje wilgoć, wysoka temperatura otoczenia, dostępne są w zasięgu ręki uziemione metalowe przedmioty i konstrukcje, podłoga – w tym goła ziemia jest przewodząca należy sprawdzić zarówno prawidłowe zastosowanie ochrony podstawowej jak i dodatkowej. Po ustalenia warunków eksploatacji elektronarzędzia należy porównać wymaganą i zastosowaną dla danych warunków ochronę przeciwporażeniową . W zakresie ochrony podstawowej będą to osłony i obudowy urządzenia. Ochronę przeciwporażeniową dodatkowa stanowić będą wyłączniki nadmiarowo prądowe lub bezpieczniki topikowe oraz jako uzupełnienie wcześniej wskazanych środków wyłączniki różnicowo prądowe.

oględziny elektronarzędzi

fot. elektryk wrocław: okresowe pomiary i przeglądy elektronarzędzi Wrocław aparatem Metrel MI 3155 EU XD

Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne

Kolejnym etapem okresowego przeglądu elektronarzędzi są zewnętrzne oględziny w zakresie:

  1. sprawdzenie rękojeści ( uchwytów ), nasadek, wtyków: stabilność dokręcenia, brak uskoków i chwiejności
  2. sprawdzenie zamocowania przewodu zasilającego: brak załamań, brak uszkodzeń izolacji
  3. sprawdzenie stanu włącznika: zakres działania włączenia, wyłączenia, regulacji kierunku i prędkości obrotów
  4. sprawdzenie obudowy urządzenia: szczelność, brak pęknięć
  5. sprawdzenie pracy urządzenia na biegu jałowym
  6. sprawdzenie – oględziny wewnętrzne urządzenia

Okresowe pomiary elektryczne elektronarzędzi

Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane zgodnie z wewnętrznymi przepisami zakładowymi oraz zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia określonymi w DTR i instrukcji obsługi. W zakresie prób i pomiarów należy przede wszystkim wykonać sprawdzenie:

1. rezystancji izolacji wewnętrznych elementów znajdujących się pod napięciem w stosunku do elementów zewnętrznych. Czas pomiaru 60 sekund, minimalna wartość rezystancji izolacji powinna wynosić:

Lp. Zakres badanej izolacji

Minimalna wartość rezystancji izolacji MΩ Klasy:

I II III

1 Pomiędzy częściami czynnymi a metalowymi częściami dostępnymi dla dotyku 2 7 2
2 Pomiędzy częściami czynnymi a oddzielonymi od części pod napięciem innymi metalowymi elementami izolacją podstawową 2 2 2
3 Pomiędzy częściami czynnymi a oddzielonymi od części pod napięciem innymi metalowymi elementami izolacją podstawową i dostępnymi dla dotyku elementami metalowymi 5 5 5

2. ciągłości żyły ochronnej PE przewodu zasilającego przy spełnieniu poniższych warunków:

– przy prądzie pomiarowy 200 mA, maksymalna oporności żyły ochronnej PE o długości do 5 m powinna wynieść 0,3 Ω

Czasookresy wykonywania kontroli

1. Okresowe badania i przegląd elektryczny elektronarzędzi należy wykonywać zgodnie z kwalifikacją urządzenia do danej kategorii użytkowania wskazaną w poniższej tabeli:

Lp. Kategoria użytkowania urządzenia: Czasookres badań, nie rzadziej niż:
1 I 6 miesięcy
2 II 4 miesiące
3 III 2 miesiące
4 naprawa, uszkodzenie po każdej sytuacji awaryjnej

2. Szczegółowy podział kategorii użytkowania:

Lp. Kategoria użytkowania urządzenia: Opis
1 I Elektronarzędzia użytkowane sporadycznie i dorywczo. Codzienne pobieranie i zdawanie do narzędziowni.
2 II Elektronarzędzia użytkowane stale, wielokrotnie w ciągu zmiany, po zakończeniu pracy nie jest zdawane do narzędziowni
3 III Elektronarzędzia użytkowane w sposób ciągły, stała instalacja – linie produkcyjne

Kto powinien wykonać okresowy przegląd elektronarzędzi?

Okresowe pomiary elektryczne, w tym badanie i przegląd elektronarzędzi powinna wykonać firma świadcząca usługi elektryczne – Wrocław i okolice obejmuje obszar naszego działania – elektryk z uprawnieniami w zakresie pomiarów elektrycznych przy pomocy fachowego i profesjonalnego sprzętu pomiarowego przeprowadzi okresowy przegląd elektronarzędzi. Dodatkowo w zakresie naszych usług – okresowe pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych w tym w związku z wymogami zawarcia umowy ubezpieczeniowej domu i mieszkania.