Okresowy przegląd instalacji elektrycznej

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Niewielu jest chyba ludzi wyobrażających sobie dziś życie bez elektryczności. Urządzenia zasilanie prądem elektrycznym na stałe zagościły w naszych domach czy miejscach pracy. Aby jednak bezpiecznie z nich korzystać, należy wykonywać regularnie przeglądy i pomiary elektryczne. To miasto, w którym swoje usługi oferuje wielu specjalistów zajmujących się elektryką, a zatem znalezienie odpowiednich osób, które wykonają dla nas stosowne pomiary nie powinno stanowić większego wyzwania.

pomiary urządzeń
Fot. pomiary elektryczne Wrocław: pomiary elektryczne maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych

Odbiór instalacji elektrycznej

Pierwszą okazją, aby zwrócić się do nich po pomoc jest moment przed oddaniem nieruchomości do użytku, które nie może odbyć się legalnie bez wypełnienia odpowiednich protokołów, m.in. tego, który dotyczy elektryki.

Jakie pomiary do odbioru instalacji elektrycznej powinny zostać przeprowadzone?

  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary pętli zwarciowej,
  • sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego,
  • pomiary przewodów ochronnych pod kątem ich ciągłości,
  • pomiar uziemienia.

Po przeprowadzeniu powyższych pomiarów wyniki zapisywane są do protokołu, który oprócz nich zawierać musi jeszcze informacje o specjaliście, który go wypełnia, nieruchomości, której dotyczy, osobie, do której jest skierowany, a także specyfikacji technicznej danej instalacji elektrycznej. Wypełnienie protokołu jest obowiązkowe na podstawie ustawy o prawie budowlanym z 2017 roku. Nie każdy elektryk może to jednak zrobić. Niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, a dokładniej-certyfikat grupy E1 rozszerzony o zakres kontrolno – pomiarowy. Warto zatem sprawdzić, czy osoba, której chcemy zlecić pracę go posiada.

Okresowe przeglądy elektryczne

Instalacja elektryczna oddana oficjalnie do użytku musi być kontrolowana nie rzadziej, niż raz na 5 lat. Za przeprowadzenie kontroli odpowiedzialny jest właściciel budynku, którego ma ona dotyczyć. Kiedy jednak zachodzi podejrzenie uszkodzenia instalacji wskutek oddziaływań czynników zewnętrznych takich jak na przykład skrajne warunki atmosferyczne, to w trosce o bezpieczeństwo należy wykonać kontrolę jak najszybciej tylko to możliwe. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej jest również niezbędny do tego, aby można było w razie nagłego wypadku ubiegać się o odszkodowanie za szkody, które dotknęły ubezpieczonego budynku. W przypadku braku ważnej dokumentacji nie ma szans na odzyskanie pieniędzy. Pomiary elektryczne do odbioru domu lub innej nieruchomości wymienione w powyższym tekście, a także zasady przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej nie są jednak uniwersalne. Są wyjątki, dla których konieczna jest większa częstotliwość oraz bardziej restrykcyjne warunki. Za przykład może posłużyć norma dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nakazująca przeprowadzenie minimum jednej kontroli w roku. Również coroczne kontrole wymagane są dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przeznaczonych dla ludzi niepełnosprawnych o ograniczonej mobilności.
Warto zadbać o to, aby Wrocław był bezpiecznym miejscem. Niewątpliwie można przyczynić się do tego wybierając odpowiednie usługi elektryczne.