Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędne do odbioru budynku

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej jest niezbędnym dokumentem, który powinien zostać udostępniony Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbioru budynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem budowlanym oraz zastosowanie materiałów certyfikowanych jest gwarancją sprawnie działającej instalacji, której odbiór nie będzie problemem. Warto zadbać o świadomy wybór fachowca, posiadającego uprawnienia elektryczne z grupy E1. Jeżeli Elektryk Wrocław posiada takie uprawnienia, będzie mógł nie tylko wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, ale również protokół elektryczny do odbioru domu wraz z oświadczeniem elektryka o wykonaniu instalacji.

Odbiór instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym – co będzie potrzebne?

Do odbioru instalacji elektrycznej niezbędne będzie przede wszystkim prawidłowe wykonanie pracy. Poza sprawnie działającą instalacją wewnętrzną odbiory instalacji elektrycznych wiążą się z koniecznością przygotowania dokumentacji. Wymagany protokół powinien zawierać dane właściciela, elektryka z uprawnieniami, jego pieczątkę oraz szczegółowe informacje, dotyczące schematu instalacji, zgodnej z projektem. Konieczne będą informacje o ewentualnych zmianach, mocy zainstalowanych odbiorników, o zabezpieczeniach topikowych, rodzaju oraz materiale i przekroju przyłącza, dane dotyczące założonych plomb. Dokumenty powinny zawierać dane nieruchomości oraz podpisy elektryka i odbiorcy.

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej – co musi zawierać?

Odbiór instalacji elektrycznej jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. W trakcie mieszkania niezbędny okaże się Przegląd Instalacji Elektrycznej, a także Pomiary Elektryczne Wrocław, jednak aby móc zamieszkać nie należy przeoczyć dokumentu, będącego oświadczeniem o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej. Elektryk Wrocław powinien zgodnie z art. 57, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane potwierdzić własnoręcznym podpisem i pieczęcią wykonanie pomiarów i oględzin, w wyniku których stwierdzona została prawidłowość wykonania instalacji na podstawie obowiązujących warunków technicznych i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Oświadczenie niesie za sobą informację o stanie instalacji elektrycznej, nadającej się do użytkowania. Oświadczenie powinno zawierać dane nieruchomości oraz właściciela budynku wraz z jego aktualnym adresem zamieszkania. Pomiary Elektryczne Wrocław – https://elektryk24wroclaw.pl/zakres-uslug/pomiary-elektryczne/