Kilka zasad bezpiecznej obsługi instalacji elektrycznych

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ludzi użytkujących instalacje elektryczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Są to ogólne zasady, którymi powinna kierować się każda osoba nie posiadająca specjalnych kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych. Można je sformułować następująco:

  1. Nie należy zbliżać się i dotykać urządzeń elektrycznych, jeżeli nie ma takiej potrzeby związanej np. z konieczności załączania lub wyłączania obwodów instalacji elektrycznej.
  2. Wszelkie prace polegające na naprawie, konserwacji i przeglądach instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie – elektryka z uprawnieniami. Wyjątkiem od tej zasady może być wymiana przepalonych wkładek bezpiecznikowych i żarówek.
  3. Zawsze przed wymianą bezpieczników i żarówek należy sprawdzić wizualnie stan elementów, które mają być dotknięte: podstawy bezpiecznikowe starego typu, oprawki żarówek – w szczególności stan ich obudów i widocznych części izolacyjnych. W razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia należy przerwać wykonywanie wszelkich czynności oraz poprosić o pomoc elektryka. Jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji należy wezwać pogotowie elektryczne.
  4. Podczas wymiany bezpieczników i żarówek należy wyłączyć dany obwód w którym będziemy wykonywali naprawę . W przypadku oprawy oświetleniowej będzie to włącznik światła lub bezpiecznik w tablicy bezpiecznikowej. W przypadku wymiany bezpiecznika będzie to zabezpieczenie przed tablica bezpiecznikową, w której będzie dokonywana wymiana. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której na odkrytych częściach przewodzących podstawy bezpiecznikowej i oprawy oświetleniowej mogło by pojawić się napięcie
  5. Włączając lub wyłączając wtyczkę z gniazda wtykowego należy chwytać za obudowę wtyczki – rozłączanie wtyczki i gniazda poprzez ciągnięcie przewodu połączonego z wtyczką najczęściej powoduje wyrwanie gniazdka ze ściany.
  6. Jeżeli zauważymy jakąkolwiek usterkę instalacji elektrycznej w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie tego obwodu, w którym występuje problem. Jeżeli wykonanie takich czynności nie jest bezpieczne, np. iskrzenie w tablicy bezpiecznikowej należy odstąpić od wykonania tych czynności i zwrócić się o pomoc do pogotowia elektrycznego lub elektryka z uprawnieniami.

Służymy pomocą w razie nagłych zdarzeń – pogotowie elektryczne Wrocław, tel. 513 185 508.

Dodaj komentarz