Profesjonalne pomiary elektryczne

W mojej ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres badań. Pomiary elektryczne wykonuję zarówno we Wrocławiu i bliskiej okolicy, wśród nich badania zarówno odbiorcze jak i okresowe wg poniższej specyfikacji:

Pomiary elektryczne wykonuję osobiście przy użyciu profesjonalnego i sprawdzonego sprzętu. Stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, by zapewnić, że instalacja elektryczna w Państwa domu nie zagraża zdrowiu ani życiu domowników.

Głównym polem działania w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych jest Wrocław i okolice.

pomiary elektryczne we WrocławiuRegularne pomiary elektryczne są bardzo ważnym elementem spokojnego snu w mieszkaniu, domu i w mieście. Bez względu na to czy oddajesz mieszkanie, dom do użytku czy robisz generalny remont. W każdym pomieszczeniu są instalacje elektryczne, w których trzeba – nie można – robić pomiary elektryczne. Brzmi strasznie, ale tak nie jest. Straszne byłoby, gdyby nagle coś się stało, spalone zostałyby bezpieczniki lub cała instalacja. Na terenie Wrocławia i okolic oferujemy państwu pomiary elektryczne okresowe, które są ważnym elementem przeglądu instalacji. Polega to na sprawdzeniu stanu technicznego eksploatowanej instalacji oraz ochrony przeciwporażeniowej. Reguluje to prawo budowlane (art. 62 PB). Przeglądy okresowe (w tym pomiary ochronne) powinny być przeprowadzone co 3-5 lat. Wrocław jest bardzo duży, dla nas to nie problem, bez żadnego problemu dojedziemy w każde wyznaczone miejsce we Wrocławiu, ale i również w jego okolice. Posiadamy uprawnienia, montujemy instalacje, oraz dokonujemy wiele innych usług, w tym pomiary elektryczne. Wrocław, to miasto, w którym możesz czuć się bezpiecznie.

Pomiary elektryczne – cennik usług.

Pomiary elektryczne to pojęcie które mieści w sobie szereg działań, różnych pod względem stopnia skomplikowania i czasochłonności, dlatego nie ma jednego, z góry ustalonego cennika. Na cenę ma wpływ również stan instalacji i liczba punktów pomiarowych oraz wielkość i lokalizacja obiektu w którym badana jest instalacja. Zajmujemy się wszystkimi rodzajami pomiarów, między innymi: pomiarami ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, uziomów i zabezpieczeń różnicowo-prądowych. Gwarantujemy dobre ceny oraz wysoką jakość naszych usług – posiadamy wszelkie świadectwa uprawniające do wykonywania czynności przy instalacjach elektrycznych. Sprawnie poradzimy sobie z Państwa zleceniem, niezależnie od tego, czy chodzi o pomiary okresowe, czy o jakiekolwiek naprawy i przeglądy.

Jak wykonywane są pomiary elektryczne?

Testy wykonuje się przy użyciu profesjonalnego sprzętu, sprawdza się między innymi działanie ochrony przeciwporażeniowej (w tym działanie wszelkich bezpieczników i wyłączników), pomiar skuteczności zerowania oraz izolację przewodów w instalacji elektrycznej. Wykonanie przeglądu zakończone jest wypisaniem protokołu zawierającego opis badań i otrzymane wyniki.

Kluczowe pomiary elektryczne – co warto wiedzieć?

Najważniejszym zadaniem pomiarów jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna w budynku jest w pełni bezpieczna, sprawna, prawidłowo zamontowana, jak również czy nie stanowi zagrożenia dla znajdujących się w jej pobliżu osób. Niestety, zaniechanie wykonania tego typu przeglądu może skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia (porażenie prądem) i problemami prawnymi. Stąd właśnie wynika potrzeba regularnej kontroli w tym zakresie – jest to określane odpowiednimi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego. Dużą część przeglądów należy wykonywać co roku

Masz awarię elektryczną – zadzwoń

Pogotowie elektryczne Wrocław